Legal

 

PRIVACY POLICY

Welcome to Creatures, a design and illustartation studio of Salomé Escribà.

DATA CONTROLLER

Salomé Escribà Oliva is the data controller for the purposes of the Act and can be contacted by email to salomeescriba@gmail.com.

COLLECTION AND USE OF PERSONAL DATA

Apps

We do not collect any personal data through our Apps.

Website

On our Website, you may send us your name, phone number and email address when you contact us by the form.

HOW YOUR INFORMATION IS USED

We may use your Information to contact you to answer any queries you may have

We will not share your Information with third parties. 

We may in limited circumstances, disclose your Information to third parties if we are under a duty to disclose or share your Information to comply with any legal obligation.

COOKIES

We use cookies on our Website for analysis. By using the Website you consent to the storing and accessing of cookies on your device. 

LINKS TO OTHER WEBSITES

The Website contains some links to other third party websites. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of such other third party sites. This Privacy Policy applies solely to the Information collected by us on the Website.

STORING YOUR INFORMATION

The Information that we collect from you may be stored.  We will take all steps reasonably necessary to ensure that your Information is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and the Act.

RETENTION, UPDATING AND REMOVAL OF YOUR INFORMATION

We take all reasonable steps to retain your personal Information only for as long as reasonably necessary. If you no longer want us to store your Information, or you wish to update it, you may request this by email to salomeescriba@gmail.com

LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Benvingut a Creatures, estudi de disseny i il·lustarció de Salomé Escribà.

CONTROLADOR DE DADES

Salomé Escribà Oliva és el responsable del tractament als efectes de la llei i es pot contactar per correu electrònic a salomeescriba@gmail.com.

RECOLLIDA I ÚS DE DADES PERSONALS

Aplicacions

No recopilem cap dada personal a través de les nostres aplicacions.

Lloc web

Al nostre lloc web, podeu enviar-nos el vostre nom, número de telèfon i adreça de correu electrònic quan us poseu en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari.

COM S’utilitza la vostra informació

Podem utilitzar la vostra informació per contactar-vos per respondre qualsevol consulta que tingueu.

No compartirem la vostra informació amb tercers.

En circumstàncies limitades, podem divulgar la vostra informació a tercers si tenim el deure de divulgar o compartir la vostra informació per complir amb qualsevol obligació legal.

COOKIES

Utilitzem cookies al nostre lloc web per analitzar-les. En utilitzar el lloc web, consentiu l’emmagatzematge i l’accés de cookies al vostre dispositiu. 

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

El lloc web conté alguns enllaços a altres llocs web de tercers. Tingueu en compte que no som responsables de les pràctiques de privadesa d’aquests llocs de tercers. Aquesta política de privadesa s’aplica únicament a la informació que recopilem al lloc web.

EMMAGATZEMATGE DE LA VOSTRA INFORMACIÓ

La informació que recopilem de vosaltres pot ser emmagatzemada. Prendrem totes les mesures raonablement necessàries per garantir que la vostra informació sigui tractada de manera segura i d’acord amb aquesta Política de privadesa i la Llei.

RETENCIÓ, ACTUALITZACIÓ I ELIMINACIÓ DE LA VOSTRA INFORMACIÓ

Prenem totes les mesures raonables per conservar la vostra informació personal només durant el temps raonablement necessari. Si ja no voleu que emmagatzemem la vostra informació o voleu actualitzar-la, podeu sol·licitar-ho per correu electrònic a salomeescriba@gmail.com.